Kennelpiirin maksamat avustukset

Vaasan Kennelpiirin hallitus 8.3.2023, § 9

Jäsenyhdistykset voivat anoa Vaasan Kennelpiiriltä avustuksia jäseniensä ylituomareiden koulutusten ja jatkokoulutusten kurssimaksuihin ja matkakuluihin sekä eri lajien SM- tai lohkokilpailuiden osallistumismaksuihin.

Mikäli jäsenyhdistys tukee jäsentensä koulutuksia tai edustamista arvokisoissa, voi jäsenyhdistys hakea Kennelpiiriltä tuen itselleen.

Jäsenyhdistykset voivat anoa Vaasan Kennelpiiriltä avustusta erityiskustannuksia vaativien kurssien järjestämiseen sekä SM- ja lohkokilpailujen järjestämiseen.

Jos sinulla on tästä kysyttävää maksettavista avustuksista, ota yhteyttä Kennelpiirin puheenjohtajaan tai rahastonhoitajaan. Yhteystiedot 

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaans sähköisellä hakulomakkeella, josta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 • Tapahtuma (kisa, kurssi) jota anomus koskee, päivämäärä, järjestämispaikka, järjestäjä
 • Tapahtuman kotisivu tai muu mahdollinen nettiosoite
 • Osallistumismaksun suuruus. Kuitti osallistumismaksusta oltava liitteenä.
 • Ohjaajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Koiran nimi, rekisterinumero, rotu ja kilpailuluokka
 • Jäsenyhdistys, jota ohjaaja edustaa
 • Jäsenyhdistyksen edustaja (joka toimittaa tiedot ja vahvistaa, että hakija on yhdistyksen jäsen)
 • Tilinumero, jolle avustus maksetaan
 • Jos haet matkakorvauksia, käytä Kennelliiton Matkalasku-lomaketta https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/matkalaskulomake-2023  

Ilman kaikkia tarvittavia tietoja ei tukea voida maksaa. Avustushakemukset lähetetään Kennelpiirin rahastonhoitajalle sähköisellä hakulomakkeella

Yhteystiedot


Nuorisotoiminnan erityinen tuki

Kennelpiirin hallitus osoittaa talousarviossaan vuosittain määrärahan eri nuorisoleireille osallistuville 12–17-vuotiaille nuorille koiraharrastajille. Leirit voivat olla joka Suomen Kennelliiton, rotujärjestön, Suomen Agilityliiton, Palveluskoiraliiton tai vastaavan kansallisen järjestön järjestämiä. Tuki koskee leirin osallistumismaksua ja jäsenyhdistys voi anoa sitä juniorijäsenelleen leirin päätyttyä. Ks. kohta Avustuksen hakeminen. Kuitti osallistumismaksusta on oltava hakemuksen mukana.

Tuki ylituomareiden jatkokoulutukseen

Ylituomareiden pakolliseen, piirin ulkopuolella tapahtuvaan jatkokoulutukseen osallistumisesta maksetaan tukea joka toinen vuosi. Matkakorvauksia maksetaan 0,22 €/km ja päiväraha SKL:n matkustussäännön mukaan. Matkustamista yhdessä suositellaan. Jäsenyhdistys toimittaa anomuksen Kennelpiirin rahastonhoitajalle. Ks. kohta Avustuksen hakeminen.

Stipendi ylituomarikurssin suorittaneille

Jäsenyhdistys voi anoa Kennelpiiriltä stipendiä ylituomarikurssin suorittaneelle jäsenelleen, kun tämä on saanut ylituomarioikeudet. Stipendin suuruus on 250 euroa. Anomus osoitetaan Kennelpiirin rahastonhoitajalle. Ks. kohta Avustuksen hakeminen.

Osallistuminen SM- ja lohkokilpailuihin

SM- ja lohkokilpailuihin osallistuneille jäsenyhdistysten jäsenille maksetaan tukea seuraavasti

 • puolet lohkojen karsintojen osallistumismaksusta
 • puolet (½) SM-kilpailujen osallistumismaksusta niille, jotka menevät suoraan SM-kilpailuihin ilman lohkojen karsintaa
 • niille osallistujille, joilla on myös lohkojen karsinnat, maksetaan koko osallistumismaksu SM-kilpailuihin. 
 • SM-kilpailujen osallistumismaksun korvaaminen koskee vain yksilösuomenmestaruuksia (myös juniori- ja seniori-SM). Halli-SM- ja joukkue-SM-kilpailuihin osallistumista ei tueta.
 • Agility-lajeilla maksetaan vain yksi osallistumismaksu/koirakko/startti.

Anomukset toimitetaan Kennelpiirin rahastonhoitajalle. Ks. kohta Avustuksen hakeminen.

Jäsenyhdistyksille maksettava tuki erityisiä kustannuksia aiheuttavan kurssin järjestämiseen

Kurssijärjestelyihin, jotka erityisistä syistä (esimerkiksi tuomarit tai kouluttajat tulevat kaukaa) tulevat kalliiksi, voidaan hakea tukea Kennelpiirin hallitukselta. Hallitus voi kurssin kustannusarvion perusteella antaa tuesta ennakkopäätöksen. Tuki maksetaan jälkikäteen, kun tilitys kurssin kokonaiskustannuksista on toimitettu Kennelpiirin sihteerille.              

Tuki SM-kilpailujen ja lohkovalintojen järjestäjille

SM-kilpailuja (rotujärjestöjen) järjestäville jäsenyhdistyksille maksetaan 500 euron suuruinen tuki. Lohkovalintojen ja junioreiden SM-kilpailujen järjestäjille maksetaan 250 euron suuruinen tuki.      

 

Maksut

Näyttelymaksu (15 %)

SKL:n hallituspäätös 14.12.2017 (astui voimaan 1.1.2018)

Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä puoltaneelle kennelpiirille näyttelymaksun, joka on 15 % näyttelyluettelon merkittyjen virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksusta (ei pentuja). 15 %:n maksuvelvollisuus ei koske rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyitä Tukinäyttelyistä ei makseta kennelpiireille kuuluvaa näyttelymaksuosuutta, ellei näyttelyn myöntämisen yhteydessä ole toisin päätetty.

Kennelpiirillä on mahdollisuus näyttelyn järjestäjän anomuksesta pienentää näyttelymaksuosuutta tai luopua siitä kokonaan, jos näyttelyn järjestämiskustannukset ovat jostain perustellusta syystä kohonneet odottamattoman korkeiksi. Kennelpiirin hallitus päätti 25.4.2018 että nettovoitto koiraa kohti pitäisi olla vähintään 10 euroa.

Näyttelyn järjestäjä voi tehdä anomuksen Kennelpiirille näyttelymaksun pienentämistä. Anomuksen liitteenä tulee olla kirjanpito tuloista ja menoista. Kennelpiirin hallitus päättää tapauskohtaisesti näyttelymaksun mahdollisesta pienentämistä tai näyttelymaksun perimisestä luopumisesta. Anomus Kennelpiirille tulee tehdä 30 päivän sisällä näyttelyn jälkeen. Anomus osoitetaan Kennelpiirin hallitukselle.

 • Käytä näyttelyn kirjanpidon tulojen ja menojen ilmoittamiseen tätä lomaketta 
 • Ilmoita näyttelyn tulot ja menot Kennelpiirille mahdollisimman pian näyttelyn jälkeen, vaikka anomusta näyttelymaksun pienentämisestä ei tehtäisikään.

Piirin näyttelyohjaajan kustannusten jako Kennelpiirin ja näyttelyjärjestäjän kesken

Jokainen näyttelyjärjestäjä suorittaa 50 euron suuruisen maksun Kennelpiirille näyttelyohjaajan kustannusten peittämiseksi (käynti yhdessä toimikunnan kokouksessa). Näyttelyohjaaja laskuttaa Kennelpiiriltä matka- ja päivärahakustannukset SKL:n matkustussäännön mukaan, kun hän on suorittanut käynnin näyttelytoimikunnan yhdessä kokouksessa sekä näyttelyssä.