Piirin avustukset

päivitetty 30.06.2021

Vaasan kennelpiirin hallitus on kokouksessaan 23.06 2021 päättänyt, että vuoden 2021 aikana kennelpiiri ei maksa avustuksia tai tukia. Korona-epidemian takia kennelpiiri on menettänyt valtaosan tuloistaan.

Kennelpiirin hallitus päätti, että tukia maksetaan 2022 mikäli pandemian aiheuttama poikkeuksellisen tilanne ei jatku.

Kennelpiirin hallitus päätti että 01.01. 2022 lähtien voi taas anoa avustuksia ylituomareiden jatkokoulutuksiin, ylituomareiden koulutuksiin, osallistumisiin SM- tai lohkokilpailuihin, yhdistyksille erityiskustannuksia vaativien kurssien järjestämiseen ja SM- ja lohkokilpailuihin.

  • Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä puheenjohtajaan. Yhteystiedot.

Nuorisotoiminnalle erityinen tuki

Piirin johtokunta osoittaa vuosittain määrärahan eri nuorisoleireille osallistujille. Leirit voivat olla joka SKL:n, rotujärjestön tai agilityliiton järjestämät. Kysymyksessä on 12-17 v. nuoret koiraharrastajat. Tuki koskee leirimaksua ja saa hakea leirin päätyttyä kuitin mukaan. Hakemukset piirin hallitukselle/ nuorisojaostolle.


Tuki ylituomareiden jatkokoulutukseen

Ylituomareiden pakolliseen piirin ulkopuolelle tapahtuvaan ylituomari jaktkokoulutukseen maksetaan joka toinen vuosi matkarahaa 0,22 €/ km ja päiväraha SKL:n matkustusohjeen mukaan. Matkustaminen yhdessä suositellaan. Anomus toimitetaan piirin sihteerille/ rahastonhoitajalle. 


Stipendi ylituomarikurssin kustannusten peittämiseksi

Ylituomarikurssin läpikäynyt henkilö voi saatuaan ylituomarioikeudet anoa piiriltä stipendi, jonka suuruus on 250 euroa. Anomus piirin sihteerille.


Osallistuminen SM- ja lohkokilpailuihin

Osallistujille maksetaan puolet (½) osallistumismaksuista joko lohkokilpailuihin tai SM-kilpailuihin niille, jotka menevät suoraan SM:ään ilman lohkojenkarsintaa. Ne osallistujat, joilla on lohkojen karsinnat, saavat koko osallistumismaksun SM-kilpailuihin. SM-kilpailujen osallistumismaksun maksaminen koskee vain yksilö suomenmestaruuksia. Anomukset toimitetaan piirin sihteerille/ rahastonhoitajalle.

Agility, toko, rally-toko
SM-kilpailujen osallistumismaksun maksaminen koskee vain yksilö suomenmestaruuksia. Halli-SM ja joukkue-SM eivät ole oikeutettuja korvauksiin. Agility-lajeilla maksetaan vain yksi osallistumismaksu/koirakko/startti. Anomukset toimitetaan piirin sihteerille tai rahastonhoitajalle. Juniorien Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuminen kilpailijat AGI:ssä, toko ja rally-toko saavat avustuksia nuorisojaostolta, ja näissä tapauksissa ei anneta "tupla ​​avustuksia". Junioreiden anomukset toimitetaan piirin nuorisojaostolle. Anomus on tehtävä kuukauden kuluessa jokaisesta kilpailusta.


Tuki yhdistyksille erityiskustannuksia vaativan kurssin järjestämiseen

Kurssijärjestelyihin, jotka erityisistä syistä, mm. tuomarit pitkämatkalaisia, tulee kalliiksi, voidaan hakea tukea piirin hallitukselta. Hallitus voi, kurssin kustannusarvion perusteella antaa ennakkopäätöksen. Tuki maksetaan jälkikäteen, kun tilitys on saatu kurssin kokonaiskustannuksista.         

     

Tuki SM-kilpailujen ja lohkovalintojen järjestäjille

500 € maksetaan SM-kilpailujen (rotujärjestöjen) järjestäjille, lohkovalintojen ja juniori SM-kilpailujen järjestäjille maksetaan 250 € tuki.       


Maksut

Näyttelymaksu (15%), SKL:n hallituspäätös 14.12.2017 (astui voimaan 1.1.2018)

Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä puoltaneelle kennelpiirille näyttelymaksun, joka on 15 % näyttelyluettelon merkittyjen virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksusta (ei pentuja). 15 %:n maksuvelvollisuus ei koske rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyitä, ei myöskään ns. tukinäyttelyitä.

Kennelpiirillä on mahdollisuus näyttelyn järjestäjän anomuksesta pienentää näyttelymaksuosuutta tai luopua siitä kokonaan, jos näyttelyn järjestämiskustannukset ovat jostain perustellusta syystä kohonneet odottamattoman korkeiksi. Kennelpiirin hallitus päätti 25.4.2018 että nettovoitto koiraa kohti pitäisi olla vähintään 10 euroa.

Näyttelyn järjestäjä voi tehdä anomuksen kennelpiirille näyttelymaksun pienentämistä. Anomuksen liitteenä tulee olla kirjanpito tuloista ja menoista. Kennelpiirin hallitus päättää tapauskohtaisesti näyttelymaksun mahdollisesta pienentämistä tai luopumisesta. Anomus kennelpiirille tulee tehdä 30 päivän sisällä näyttelyn jälkeen.

Piirin näyttelyohjaajan kustannuksien jako piirin ja näyttelyjärjestäjän kesken

Jokainen näyttelyjärjestäjä suorittaa 50 € suuruisen maksun piirille näyttelyohjaajan kustannuksien peittämiseksi (käynti yhdessä toimikunnan kokouksessa). Näyttelyohjaaja laskuttaa piiriä matka- ja päivärahakustannuksista SKL:n matkustussäännön mukaan, kun hän on suorittanut käynnin näyttelytoimikunnan yhdessä kokouksessa ja näyttelyssä.