Hallitus

Vaasan kennelpiirin hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä.

Hallituksen toimintaan osallistuvat myös sihteeri ja rahastonhoitaja, jotka ovat hallituksen ulkopuolella.