Koetoimitsijakortti

Koetoimitsijoiden tulee olla Suomen Kennelliiton jäseniä. 

1.1.2020 lähtien kaikki koetoimitsijakortit ovat voimassa toistaiseksi. Koetoimitsijakortti joka on ollut voimassa ko. päivämäärä ei tarvitse uusia. Kortti joka on mennyt umpeen ennen mainittua päivämäärä tulee uusia. Uusimiseen tarvitaan oman jäsenseuran suositus. Omat koetoimitsijapätevyydet, sekä niiden voimassaoloaika voi tehdä Suomen Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Mahdolliset virheet korjataan SKL:n määräyksien mukaan.
 

Muut koetoimitsijakortit (esim. HIRV, AJO, MEJÄ, VEPE) myöntää (ja uudistaa) kennelpiiri. Oma yhdistys lähettää suosituksen kortin uusimisesta ja kopion vanhasta kortista (sekä sisä- ja ulkopuoli). Anomukset kortin uusimisesta tehdään mielellään sähköpostitse. 

Palkintotuomarikortit (esim. HIRV, KARH, MÄAJ, DRAJ, KEAJ) myöntää kennelpiiri. Oma yhdistys lähettää allekirjoitetun anomuksen mielellään sähköpostitse.

Koepöytäkirjan tarkastajat

1.1.2020 lähtien kennelpiireissä ei ole enää pöytäkirjantarkastajia. Pöytäkirjantarkastajien tehtävästä on luovuttu, koska melkein kaikissa koemuodoissa on mahdollista viedä koetulokset sähköisesti, joko koetallennuksen tai Omakoiran kautta.

Niissä kokeissa, joissa tulosten vieminen sähköisesti ei ole vielä mahdollista (tietyt pitkät kokeet) lähetetään sekä SKL:n ja rotuyhdistyksen kappaleet koepöytäkirjoista osoitteeseen: Showlink Oy/ Koetallennus, PL 20, 79101 Leppävirta