Koe- ja kurssianomukset sekä luvat

Koeanomukset Kennelpiirille

Kaikki koeanomukset tehdään Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta.

Järjestäjien tulee huomioida, että koeanomukset tulevat anotuksi ajallaan.

  • Kokeet 1.1.- 30.4. on anottava 31.8. mennessä.
  • Kokeet 1.5.- 31.7. on anottava 31.12. mennessä.
  • Kokeet 1.8.- 31.12. on anottava 31.3. mennessä.
  • Kansainväliset kokeet / kilpailut tulee anoa kennelpiiriltä, Agilityliitolta tai Palveluskoiraliitolta vähintään 6 kk ennen koetta / kilpailua. Anomukset tulee toimittaa Kennelliittoon myöntäjän puolloilla varustettuna viimeistään 5 kk ennen kokeen pitoa. Rotujärjestön puoltoa ei KV kokeissa tarvita.  
  • Vinttikoirakokeiden / -kilpailujen osalta anomusten tulee olla Vinttikoiraliitolla kokeen / kilpailun pitoaikaa edeltävänä vuonna viimeistään 15.6. mennessä. Anomukset tulee toimittaa Kennelliittoon myöntäjän puolloilla varustettuna kokeen / kilpailun pitoaikaa edeltävänä vuonna viimeistään 15.7.mennessä. 

Anomukset kurssi- ja koulutustilaisuuksista

Kurssianomukset on tehtävä Omakoiran kautta. Anomusten tulee olla sisäänkirjoitettuna vähintään 4 kuukautta ennen kurssin alkua.

Tiedoksi piirin aluekouluttajan järjestämistä kursseista:

  • koulutukset ovat virallisia, kun niistä on ilmoitukset Koiramme-lehdessä, ilmoittautuminen kursseille alkaa vasta silloin.
  • kursseille mahtuu kaikki määräpäivään mennessä ilmoittautuneet. Ylimääräisiä ei valitettavasti voida ottaa mukaan.


Irtipitolupa 1.3 – 19.8. (metsästyslain 52 §:n 1 momentin mukaan)


OHJE: Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa metsästyslain 51 §:n 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta, jonka mukaan maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä.

Irtipitolupaa tarvitsevien kokeiden anojat toimittavat heti kokeen hyväksymisen jälkeen kennelpiirille kartan koealueesta irtipitoluvan anomista varten. Kartan voi myös liittää liitetiedostona Omakoira-palveluun kokeen anomisen yhteydessä. Lisäksi on täytettävä alla oleva liite.

Alla lista irtipitoluvan tarvitsevista kokeista.


Palveluskoirat
- viestikoe

Kanakoirat
- vesi- ja jälkityökoe
- metsäkoe, kenttäkoe
- kanakoirien erikoiskokeet

Muut lintukoirat
- noutajien taipumuskoe
- noutajien metsästyskoe
- spanieleiden taipumuskoe

Vesiriista- ja muut vesikokeet
- terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe
- vesipelastuskoe