Nu kan man ansöka om prov med kort varsel igen

2022-10-05

Kennelklubben har gett kenneldistrikten möjlighet att fortsätta med förfarandet att anöka om prov med två veckors varsel. Vasa kenneldistrikt beslöt på sitt styrelsemöte 5.10.2022 att med omedelbar verkan gå in för det här. Observera att prov som kräver lov från Viltcentralen fortfarande ska ansökas hos viltcentralen minst två månader före provet.