Styrelsen

Till Vasa Kenneldistrikts styrelse hör ordförande och 12 medlemmar.

I styrelsens verksamhet deltar även sekreterare och kassör, som är utanför styrelsen.