Utställningar

På utställningar har du möjlighet att se ett omfattande urval av individer i olika hundraser. På utställningar kan du också träffa hundägare och uppfödare av olika raser. För den som planerar att skaffa hund lönar det sig att besöka utställningar och skaffa sig ytterligare kunskap om olika hundraser.

Det grundläggande syftet med hundutställningar är att tjäna hundavel och -uppfödning. Renrasiga, registrerade och id-märkta hundar kan delta på hundutställningar. På utställningen bedömer en exteriördomare hunden och ger den en skriftlig kritik och ett kvalitetspris.

Hanhundar och tikar bedöms separat. Valpar, juniorer, unghundar och vuxna hundar samt championhundar och veteraner bedöms i var sin klass. På utställningar kan också uppvisas uppfödarklasser och på specialutställningar även avelsklasser.

Raskoder

Turlistan

Grupputställningar                                          

Distriktets kvot är tre (3) grupputställningar per år. Den första turlista för utställningar i distriktet uppgjordes att gälla från år 1998. Listan har sedan dess uppdaterats flera gånger. Den senaste uppdateringen gjordes i juni 2020. De föreningar som tidigare visat intresse för att arrangera utställningar finns med. Ansökningar för år 2024 skall skrivas in på Omakoira senast 30.9.2022.

Turlistan (uppdaterad juni 2020)

2021

 • Sydösterbottens Kennelförening 
 • Södra Vallgrund Jaktförening, Iskmo Jaktklubb, Jungsund Jaktklubb
 • Österbottens älghundklubb 

2022

 • Västkustens Dreverklubb, Österbottens Spetsklubb, Botnic Agility Club
 • Malaxnejdens Stövarklubb, Malax Grythundklubb 
 • Jakobstadsnejdens Kennelförening

2023

 • Terjärv Jaktförening
 • NyCarleby Hundklubb, Jälkijuna
 • Lakeuden Vinttikoiraharrastajat

2024

 • Nykarlebynejdens kennelförening
 • Karlebybygdens Kennelförening
 • Österbottens Taxklubb, Västkustens Stövarklubb

2025

 • Vähäkyrön Metsästysseura
 • Taxklubben Westcoast
 • Sydösterbottens kennelförening

2026

 • Pohjamaan Spanielkerho
 • Södra Vallgrund Jaktförening, Iskmo Jaktklubb, Jungsund Jaktklubb
 • Merikaarron metsästysseura