Brukshundar

Bruksprov är bruks- och rasspecifika prov avsedda för brukshundsraser. I bruksprov granskas hundens naturliga fallenhet för att utföra olika uppgifter och förmåga att ta till sig träning. I proven utnyttjas hundens naturliga fallenheter, dess utmärkta luktsinne och fallenhet för att agera för flockens bästa.

Nationella provformer som ingår i bruksprov är behörighetsprov, som är ett inledande prov för alla andra provformer, samt de egentliga provformerna som är spår, sök, rapport, det s.k. kombiprovet (etsintä) med element från såväl spår som sök, skydd, räddningshundsprov, dragprov i nordisk stil samt ledarhundsprov.