Lydnad

Målet med lydnadsträning är att lära hunden ett positivt och kontrollerat beteende samt föraren korrekt och ändamålsenlig hundhantering. Lydnad kan tränas utan tävlingsmål, eftersom en hund som fått tillräcklig grundträning är en trevlig familjehund och ett trevligt sällskapsdjur. Grundträning i lydnad skapar även en grund för andra aktiviteter.

Anhållan om nya kort för provfunktionärer och skolningsledare samt förnyande av dessa sköts av SPKL-Suomen Palveluskoiraliitto. Alla funktionärskort (provfunktionär, skolningsledare, tävlingsledare) kan ses på Virkku.