Info om kenneldistriktet

Vasa Kenneldistrikt-Vaasan Kennelpiiri r.f. är grundat år 1963 med Vasa som hemort. Till verksamhetsområdet hör kommunerna: Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Kronoby.

Kenneldistriktet är medlem i Finska Kennelklubben och fungerar samtidigt som Kennelklubbens regionala organ. Kenneldistriktets uppgift är att leda, utveckla och övervaka kennelverksamheten på sitt område enligt egna stadgar och de kennelstadgar som Kennelklubbens styrelse och fullmäktige godkänt.

Kenneldistriktets medlemmar är de enligt stadgarna godkända medlemsföreningarna. Kennelklubbens styrelse godkänner medlemsföreningarna som medlem, efter att de från distriktet erhållit medlemsföreningens stadgar, förteckning över styrelsen med kontaktuppgifter samt utdrag från föreningsregistret. Kenneldistriktet har nu (2022) totalt 44 medlemsföreningar med ca 4 000 medlemmar.

Kenneldistriktet arrangerar och leder verksamheten för hundutställningar, prov och tävlingar på sitt område. Kenneldistriktet anordnar också skolning för funktionärer inom utställningar och prov.

Enligt Kennelklubbens direktiv sköter distriktet också bl.a. skolning för uppfödare, ringfunktionärer och utställningsinstruktörer. Kenneldistriktet beviljar enligt gällande kennelstadgar behörigheten till de personer, vilka har fått godkänt i den skolning som de har deltagit i.

Att bli medlemsförening

Ansökningsblankett för medlemskap i kenneldistriktet och Finska kennelklubben hittas här

Ansökan om föreningsmedlemskap skickas till kenneldistriktet på föreningens hemort. Kenneldistriktet skickar ansökningen till Kennelklubben, där styrelsen behandlar ansökan om föreningsmedlemskap. Till Kennelklubben hör över hundra specialklubbar och rasföreningar samt hundratals rasklubbar, hundklubbar och jaktföreningar.