Kontaktuppgifter

Vasa Kenneldistrikt - Vaasan Kennelpiiri r.f.

Adress: torsandsundsvägen 57, 68600 Jakobstad
Tfn. 050-587 7256 (ordförande)
e-mail: vkdsekreterare@gmail.com           


  • Distriktets bankkonto: FI 05 2015 1800 0340 73
  • FO-nummer 3027643-8


Kontakta oss

Kontakta mig