Kontaktuppgifter

Vasa Kenneldistrikt - Vaasan Kennelpiiri r.f.

Adress: Tölby-Vkbyvägen 320, 65460 Tölby
Tfn. 040-562 5000 kl. 15.00-19.00 (sekreterare)
e-mail: vkdsekreterare@gmail.com           


  • Distriktets bankkonto: FI 05 2015 1800 0340 73
  • FO-nummer 3027643-8


Kontakta oss

Kontakta mig