Sektioner

Sektionerna är tillsatta för att sköta de ärenden som tillhör de intresseområden sektionen representerar. Sektionerna skall bistå styrelsen och de föreningar som inom kenneldistriktet är verksamma inom ifrågavarande intresseområde. 

Som medlem i sektionen borde man ta med representanter från så många föreningar som möjligt, så att de kan bistå styrelsen med uppgifter om sina egna intresseområden. Sektionen ger förslag om hur man kunde aktivera verksamheten, hjälper till vid skolning samt med arrangemang av prov och tävlingar.