Styrelsen

Vasa Kenneldistrikts styrelse 2022

  • Ordförande Kati Sandell, kati.sandell@gmail.com
    Storsandsundsvägen 57, 68600 Jakobstad, 050-5877256
  • Viceordförande Åke Palmunen, ake.palmunen@multi.fi                      Kackurvägen 228, 68570 Larsmo, 040-525 1530