Provfunktionärskort

En provfunktionär ska vara medlem i Finska kennelklubben.

Från och med 1.1.2020 är provfunktionärskorten i kraft tillsvidare. Dvs. ett provfunktionärskort som var i kraft vid nämnda datum behöver inte förnyas. Ett provfunktionärskort som har gått ut före nämnda datum, så ska förnyas för att det ska vara i kraft. För förnyande krävs en rekommendation från den egna medlemsföreningen. Kontroll av egna provfunktionärsrättigheter, samt deras giltighetstid kan göras via Finska kennelklubbens Omakoira-tjänst. Eventuella fel korrigeras enligt FKK:s anvisningar.

Övriga provfunktionärskort (t.ex. HIRV, AJOK, MEJÄ, VEPE) beviljas (och förnyas) av kenneldistriktet. Den egna föreningen skickar in en rekommendation om förnyelse av kortet tillsammans med en kopia av det gamla kortet (både in- och utsidan). Anhållan om förnyelsen får gärna göras per e-post. 

Prisdomarkort (t.ex. HIRV, KARH, MÄAJ, DRAJ, KEAJ) beviljas av kenneldistriktet. Den egna föreningen skickar in undertecknad anhållan, gärna per e-post.

Provprotokollgranskare

Från och med 1.1.2020 finns det inte längre några provprotokollgranskare i kenneldistrikten. Provprotokollgranskarna har avskaffats i och med att det i nästan alla provformer är möjligt att föra in provresultaten elektroniskt, antingen via koetallennus eller via Omakoira. 

För de prov där man ännu inte kan föra in provresultaten elektroniskt (vissa säsongsprov) sänds både FKK:s och rasklubbens exemplar av provprotokollen till Showlink Oy/ Koetallennus, PL 20, 79101 Leppävirta