Kompishundar och läshundar

Alla kompishundekipage följer samma praxis och anvisningar. Verksamheten bygger på frivilliginsatser och inga ersättningar betalas för ekipage. I kompishundverksamheten är det viktigt att alla parter ska känna sig trygga och bekväma, vilket iakttas i samarbete med experter i branschen. Utgångspunkten för kompishundverksamheten är att alla parter ska njuta och få ett gott humör av mötet: klienten, hundföraren och hunden.

En läshund har i uppgift att lyssna på läsaren och vara närvarande. En hund varken kritiserar eller anmärker om fel, läsningens långsamhet eller tvivel. Hundens närvaro hjälper läsaren att slappna av och lindrar stress. Läshundar arbetar i huvudsak på bibliotek.

Läshundsverksamheten är en del av den djurassisterade verksamheten och bygger på frivillighet.


Kontaktuppgifter för kompis- och läshundverksamheten: