Rally-lydnad

Rally-lydnad är en aktivitet som utvecklades i början av 2000-talet i USA och den kombinerar element från lydnad, agility och hunddans. Vid rally-lydnad är det viktigaste glatt samarbete mellan föraren och hunden, inte en millimeternoggrann prestation. 

Hunden får föras med såväl muntliga order som handtecken samt uppmuntras under hela utförandet. Vid rallylydnad utförs olika moment (bl.a. sitt, stå, ligg, följ i olika tempon och vid svängar) i den ordning som momentskyltarna fastställer på en bana som domaren utformat.