Blanketter

Verksamhetsanmälan

Enligt § 8 i Kenneldistriktets stadgar skall varje medlemsförening före februari månads utgång till Kenneldistriktet insända föregående års verksamhetsrapport, var ur skall framgå föregående års medlemsantal, uppgifter om hållna prov och utställningar med mera. 

Verksamhetsrapport för år senaste år till distriktet i 1 ex.

Verksamhetsanmälan (funktionärer) till SKL-FKK för innevarande år, görs direkt via Omakoira.

Blanketter för kostnadsräkningar och km-ersättning 

(t.ex. för sektionsmöten, överdomarskolningstillfällen osv.)

Ifylld blankett returneras till kenneldistriktets kassör. Kontaktuppgifter.