Domare och prov- och ringfunktionärer

Prisdomare för olika grenar fås från respektive förening, via föreningarnas webbsidor, eller på begäran från distriktets sekreterare.