Kurser

Grundkurs för uppfödare 16.-17.3. KORSHOLM, Hotell Vallonia. 

Arr. Vasa Kenneldistrikt-Vaasan Kennelpiiri. Kursledare Marita Utter. Anmälningar 1.1.-19.2.2024 via Omakoira

Förfrågningar : utter.marita@hotmail.com. 

Kursavgift 100 €, konto FI05 2015 1800 0340 73. Ref.nr. 120249.

Kopia av inbetalning skall bifogas anmälan. Begr. till 30 pers.