Vasa kenneldistrikt rf söker en sekreterare

2023-06-27

Styrelsen för Vasa kenneldistrikt rf söker en ny sekreterare, som vi hoppas kan börja så snabbt som möjligt. Sekreterarens huvuduppgift är att fungera som kontaktperson mellan Finska Kennelklubben, kenneldistriktet, medlemsföreningarna samt hundägare och hundförare i verksamhetsområdet. 

Det är till fördel om sekreteraren är bekant med mötespraxis, förstår föreningsverksamhet och har grundläggande digitala färdigheter för att bl.a. kunna uppdatera webbplatsen. En viss kännedom om kennelvärlden är till fördel i uppdraget. Vi önskar att sekreteraren kan förbinda sig till uppdraget på en längre tid. 

Framför allt önskar vi hitta en positiv och energisk person med samarbetsförmåga och som obehindrat kan agera både på finska och svenska i det tvåspråkiga kenneldistriktet. Vasa kenneldistrikts officiella mötesspråk är svenska, men på mötena får var och en använda sitt modersmål. 

Det är frågan om ett förtroendeuppdrag, för vilket en årlig ersättning utbetalas enligt det som besluts på kenneldistriktets årsmöte. Nödvändiga redskap för uppgiften, bl.a. dator, finns tillgänglig i distriktet. 

Lämna in en fritt formulerad ansökan så att vi får en så god uppfattning som möjligt över din förmåga att sköta uppdraget. Ansökan kan kompletteras med bilagor. 

Rikta ansökan till styrelsen för Vasa kenneldistrikt och skicka in den senast 31.7.2023 till adressen kati.sandell@gmail.com 

Mer information om kenneldistriktets verksamhet och sekreterarens uppgifter fås av ordförande Kati Sandell, tfn 050 587 7256, e-post kati.sandell@gmail.com

Vasa kenneldistrikt rf, styrelsen