Vasa kenneldistrikt söker en ny kompishundansvarig

8.3.2024

Kenneldistriktets kompishundansvarig är en person som nominerats av kenneldistriktet och utsedd till tjänsten av Kennelklubben. I sin roll är hen representant och förtroendevald för Kennelklubben.

Skulle du passa för uppgift?

Kenneldistriktens kompishundansvariga fungerar som en länk mellan Kennelklubben och kenneldistriktens kompishundförare. Kompishundansvariga anordnar utbildningar för förarna i deras område och olika evenemang där kompishundar är inblandade. Vid ansökan om förtroendeuppdraget är det inte nödvändigt att ha tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag då Kennelklubben utbildar de personer som valts ut till förtroendeuppdraget och anordnar fortbildningar regelbundet. Vid behov kan du även få hjälp med arbetsuppgifter av kollegor inom andra områden. Kompishundansvariga måste dock ha ett intresse för uppgiftens område och en bakgrund inom kompishundverksamhet. Kompishundansvarig har ingen specifik mandatperiod, men tjänsten lediganslags när den tidigare ansvarig lämnar sin tjänst.

Den av kenneldistriktet föreslagna och av Kennelklubben utsedda kompishundansvariga ska åtminstone uppfylla följande kriterier:

  • Myndig
  • Medlem i Kennelklubben
  • Genuint intresserad och engagerad av att utveckla och koordinera kompishundverksamheten i distriktet.
  • Villig att utvecklas och åta sig nya saker.
  • Njuta av allmänt förtroende i hundhobby sammanhang

Vi förväntar oss också att Vasa kenneldistrikts kompishundansvarig är redo att arbeta på båda inhemska språken.

Mer information om kompishundsaktiviteter https://www.kennelliitto.fi/sv/hundar/kompishundar

Skicka din ansökan senast den 31 maj 2024 till vkdsekreterare@gmail.com